Door de snelheid en onvoorspelbaarheid van externe ontwikkelingen worden steeds hogere eisen gesteld aan de strategische wendbaarheid van de onderneming. In deze blog wil ik verder ingaan op één van de ingrediënten daarvan, het belang van de financiële aansturing. Iedere onderneming wil zich onderscheiden in de markt, maar loopt dan tegen vragen op, zoals: “Kan het in mijn onderneming beter? Ben ik voldoende klantgericht? Heb ik een flexibele organisatie? Zijn mijn ondernemersdromen nog realistisch? Ben en blijf ik voldoende concurrerend en winstgevend in een toenemende competitieve markt?”

Financiële aansturing
Deze vragen kunnen we toespitsen naar de financiële aansturing van uw onderneming met aandachtspunten als:    

  • Het kostenniveau is te hoog
  • Interne processen lopen niet optimaal
  • Kan ik vertrouwen op mijn managementinformatie?
  • Waar wordt eigenlijk het geld verdiend?
  • We lopen tegen liquiditeitsproblemen aan door snelle groei?
  • We willen uitbreiden, nationaal en/of internationaal. Hoe pakken we dit aan?

In veel ondernemingen is de basis van het takenpakket van de financiële functie nog niet op orde. Zomaar enkele voorbeelden: het bijhouden en controleren van de dagelijkse stroom transacties kost simpelweg nog te veel tijd; de processen verlopen niet altijd efficiënt of zijn teveel op afdelingsniveau ingericht en de rapportage is onvoldoende afgestemd op de wensen van het management. Deze problematiek maakt het onmogelijk om te focussen op de meer strategische rol die de financieel verantwoordelijke binnen de organisatie zou kunnen spelen. Meer dan ooit moet de financiële afdeling er naar streven een actieve rol te spelen bij bijv. de realisatie van de groeiplannen van de organisatie. De aandacht verschuift bijvoorbeeld naar het vertalen van de groeiende hoeveelheid data naar bruikbare stuurinformatie. Dit ondersteunt een meer proactieve aansturing van de business. 

Maar hoe doe je dat?
Er zijn diverse aandachtsgebieden te onderscheiden waarop de financiële functie actief is:

  • Financiële administratie en rapportage; het betrouwbaar, tijdig en volledig vastleggen van de bedrijfsadministratie en een goede verslaglegging;
  • Risico management; Alle mogelijke risico’s die de organisatie loopt en de eventuele ernstige gevolgen ervan, proberen te voorkomen;
  • Strategisch management; de vraag hoe organisaties hun lange termijndoelen effectief en efficiënt kunnen realiseren;
  • Prestatie management: het sturen op organisatiedoelen en resultaten

Verdere toelichting aandachtsgebieden

De basis voor de financiële functie is de administratie van een onderneming. Met de administratie wordt de organisatie voorzien van betrouwbare en relevante informatie. De financiële professional zorgt ervoor dat de administratieve processen op orde zijn, dat er een goed werkend intern beheersing en risico management systeem is. Het bewaken van de continuïteit en het beheersen van de organisatie is hier de belangrijkste doelstelling. Deze activiteiten vormen de kerninhoud van de eerste twee gebieden.

Werkzaamheden op gebied van beslissingsondersteuning van de financiële functie nemen toe. Als de financiële functie meer tijd kan vrijmaken voor strategische analyses, het doorlichten van processen en het adviseren van het management, dan leidt dat tot succes! Het gaat erom dat de financiële functie betekenis kan geven aan cijfers en andere data, zodat de onderneming wordt gestuurd op waarde drijvers. Het gaat erom bezig te zijn met de business achter de cijfers, het faciliteren van inzicht en het geven van advies aan het management met als doel het nemen van de juiste beslissingen voor de organisatie. Dit vindt plaats op zowel strategisch als op tactisch niveau. Een effectief management control systeem helpt hierbij. Dit zijn onderdelen uit de gebieden Strategisch Management en Prestatie Management.

Deze vier taakgebieden moeten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn en wel zodanig dat de basis (Financiële administratie en rapportage en risico management) zo snel en efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden. Dan kan er meer tijd en aandacht besteed worden aan het derde en vierde gebied (strategie en prestatie management), waar de financiële kolom echt toegevoegde waarde kan leveren. Zo kan de financiële organisatie werkelijk een business partner worden van het management.

De basis moet dus op orde zijn. Al dan niet met behulp van externe specialisten dient de organisatie ervoor te zorgen dat de financiële processen zo efficiënt en goedkoop mogelijk verlopen en structureel de informatie kunnen leveren waar het management behoefte aan heeft. Pas dan kan de financiële functie een volwaardige strategische bijdrage leveren aan de toekomstige ontwikkeling en wendbaarheid van de organisatie.

Hierbij kunnen wij van Progent u echter in ondersteunen.

Nieuwsgierig naar onze aanpak en wilt uw (vrijblijvend) met ons in gesprek? Neem contact op:

Mark verloop
06 31 59 85 33
markverloop@progent.nl

Andries Verloop
06 23 59 65 88
andriesverloop@progent.nl