Achtergrond
Kraaijeveld is een toonaangevend bedrijf in de AGF-sector, sterk in het vermarkten en distribueren van verse groenten en fruit. Zoals de meeste bedrijven, streeft Kraaijeveld ernaar om concurrerend en winstgevend te blijven in een toenemende competitieve markt. Een markt die zich kenmerkt door ketenverkorting, duurzaamheidsgedachte, maar ook te maken heeft met onder druk staande marges.

Onze werkwijze
Na diverse jaren van grote groei, inclusief een verhuizing naar een ander bedrijfspand, was het voor Kraaijeveld nodig om te komen tot een professionalisering van de logistieke bedrijfsvoering en optimalisatie van de interne processen. Progent werd hierbij ingeschakeld en hielp Kraaijeveld aan een helder beeld van het potentieel door middel van een quick scan, het uitvoeren van interviews, het analyseren van data en het globaal in kaart brengen van processen. Tevens adviseerde Andries Verloop, senior consultant bij Progent, hoe het implementatietraject vorm te geven, zodat het plan en de prioritering daarvan daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Een ambitieus verbeterprogramma werd gelanceerd in 2016.

De oplossing
“Wij hebben Kraaijeveld geholpen met een nieuw verdienmodel. Hierin stonden meer aandacht voor de makelaarsfunctie en logistieke dienstverlening met moderne e-platforms centraal”, zegt senior consultant Andries Verloop.

Enkele kernelementen van het verbeterprogramma zijn:

  • Het implementeren van de bedrijfsstrategie en de uitwerking daarvan in afdelingsplannen;
  • Inrichting hernieuwde organisatiestructuur en functiehuis;
  • Het invoeren van een resultaatgerichte overlegstructuur;
  • Het verbeteren van de managementinformatie; (nieuwe) KPI’s en rapportages voor management en teamleiders om een beter inzicht in de prestaties te krijgen en te helpen bij het streven naar continue verbetering;
  • Het optimaliseren en standaardiseren van de primaire processen om de dienstverlening naar klanten (zoals retailers, groothandels) te verbeteren en de efficiëntie te vergroten;
  • Vertalen van commerciële wensen naar een bijpassende inrichting van het logistieke proces en het vinden van een juiste balans tussen service en kosten.

Resultaat
De directie van Kraaijeveld is zeer tevreden met de huidige voortgang: “Dit programma heeft een ambitieuze, maar ook logische koers voor ons bedrijf ingezet. Door te focussen op zowel de inhoudelijke koers van de onderneming en de processen als de omslag naar een cultuur van verantwoordelijkheid en ondernemerschap, maakt dit programma succesvol. De aanpak, waarbij echt met de organisatie en de medewerkers wordt samengewerkt, in plaats van alleen advies te bieden, heeft de betrokkenheid van het personeel vergroot.”