Onderneming
Speksnijder is een eigentijds modehuis en heeft twee vestigingen in Bergambacht en Veenendaal. Van manufacturenzaak…tot 2 enorme winkels vol dames- en herenmode, schoenmode en bruidsmode! Speksnijder is een echt familiebedrijf gebleven, van vader op zoon(s).

Zoals de meeste familiebedrijven, streeft Speksnijder ernaar om concurrerend en winstgevend te blijven in een toenemende competitieve markt. Een markt die zich kenmerkt door een consistente keuze van de doelgroep, samenwerking in de keten middels gekoppelde informatiesystemen, het sturen op cijfers en excellente logistiek.

 Onze werkwijze
Het herijken en concreet maken van de strategie met als onderdeel, hoe gaan we zorgen voor een toekomstbestendige omnichannel-strategie. De begeleiding van de overdracht naar de nieuwe generatie. We richten ons met een bedrijfsplan en onderliggende jaarplanning op het jaar 2020, waarbij het document wel met regelmaat wordt geactualiseerd. Niets is in beton gegoten, het document zal jaarlijks worden aangevuld, bijgesteld, maar dient wel al richting en de noodzakelijke stip op de horizon. Waarom? In het belang van (nog meer) BLIJE klanten en continuïteit van het bedrijf!

De oplossing
Het voorstel wordt uitgewerkt aangaande de volgende vragen en projecten:

 • Het implementeren van de bedrijfsstrategie en de uitwerking daarvan in afdelingsplannen;
 • Inrichting hernieuwde organisatiestructuur en functiehuis;
 • Implementatie informatieplan (nadruk op aansturen externe partijen en de voortgang en kostenbudget monitoren);
 • Optimaliseren, vastleggen en waar mogelijk automatiseren van de interne processen;
 • Opzetten administratieve organisatie en interne controle voor data integriteit, m.a.w. het behouden en beschermen van de juistheid en de consistentie van data (m.n. voorraad beheer);
 • Begeleiden en implementeren van het werken met data (invulling business control);
 • Overige:
  • Documentbeheer en archivering structureren;
  • Ondersteuning in uitvoering actie lijst vanuit het jaarplan.

Tevens wordt voor de maandelijkse directievergadering een korte evaluatie gedaan m.b.t. de voortgang en bereikte resultaten.                                                                                         

Resultaat

 • Verbeterde liquiditeitspositie door afbouw voorraad en verkoop winkelpand en daardoor verbeterde relatie met de bank.
 • De lange termijn doelstelling komt in zicht en dus meer focus bij medewerkers.